Kula Mineral Waters ENGLISH

1972'den Günümüze Nesiller Boyu GÜVENLE...

Maden Suyunun Faydaları

MİNERALLİ SU İÇİN; İÇİRİN

Çünkü, içeriğindeki pek çok mineral sayesinde mineralli sular, insan sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Örneğin magnezyum içeriği yüksek mineralli su tüketenlerde kalbe bağlı ani ölümlerin görülme sıklığı azalıyor, prostat ve meme kanseri daha seyrek görülüyor. Yüksek kalsiyum içeriği kemikleri sağlamlaştırarak, osteoporozdan koruyor, kalsiyum ve magnezyum ikisi birlikte damar ve kasların düzenli çalışmalarına yardımcı oluyorlar. İçilen mineralli suyun bikarbonat içeriğinin yüksek olması ise, asit fazlalığı ile seyreden mide hastalıklarında mide asidini düzenleyici, aynı zamanda şeker hastalığını destekleyici ve kan basıncını düzenleyici etki gösteriyor. Sülfat ise, karaciğer ve safra kesesi ve yollarının düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.


MİNERALLİ SULARDA MAGNEZYUM

Mineralli sular ile yapılan çalışmalar yüksek magnezyum içeriğinin kalp ve damar sağlığı açısından önemini ortaya koymuştur. Yüksek Magnezyumlu su tüketen topluluklarda ani kalp ölümlerinin daha az görüldüğü kanıtlanmıştır. Yüksek magnezyumlu mineralli suların ayrıca prostat ve meme kanserinin görülme sıklığını azalttığını bildiren yayınlar bulunmaktadır. Avrupa Birliğinin kabul ettiği yasal düzenlemeye göre bir mineralli suda magnezyum değeri en az 50 mg/L ise, o su magnezyumdan zengin sayılır. Almanya'da ise bu değer 150 mg/L düzeyindedir. Ülkemizde piyasada satılan şişelenmiş mineralli suların ondört tanesinde magnezyum düzeyi 50 mg/L üzeri, iki tanesinde 150 mg/L üzerinde olduğu Anabilim Dalımızca yapılan bir çalışmada gösterilmiştir.


MİNERALLİ SULARDA KALSİYUM

Kemik ve diş sağlığının oluşmasında ve korunmasındaki en önemli elementlerden biri olan kalsiyum, mineralli su içimi ile vücuda alındığında en az süt ve süt ürünlerindeki kalsiyum gibi etkili olmaktadır. Çok sayıda araştırma göstermiştir ki, menopoz sonrası osteoporozu olan kadınlarda yüksek kalsiyumlu mineralli su içilmesi ile vücuda alınan kalsiyum, vücutta aktif etki göstermekte ve osteoporozun önlenmesinde yararlı olmaktadır. Maden sularında kalsiyum için kabul edilen Avrupa birliği değeri en az 150 mg/L dir. Türkiye'de şişelenmiş maden sularının on iki tanesi 150 mg/L nin üzerinde ve bunlardan beş tanesi de 300 mg/L üzerinde kalsiyum içermektedirler.


MİNERALLİ SULARDA BİKARBONAT

Mineralli sularda en sık bulunan anyon olan bikarbonatın sindirim üzerine olumlu etkileri çok eskiden beri bilinmektedir. Bu tip mineralli suların asit fazlalığı ile seyreden mide hastalıklarında (mide yanmasında) mide asidini nötrletici, şeker hastalığında şeker metabolizmasını destekleyici etki gösterdikleri günümüzde kanıtlanmıştır. Ürik asit atılımını arttırıcı ve idrarda taş oluşumunu önlemedeki etkileri nedeniyle, bikarbonatlı suların içilmesi Gut hastalığı ve bazı böbrek taşlarında (ürik asit ve sistin taşları) destekleyici tedavi olarak kullanılmaktadır. Maden sularında bikarbonat için kabul edilen Avrupa Birliği değeri 600 mg/L dir. Türkiye'de şişelenmiş mineralli sular bikarbonat açısından oldukça zengindir ve yirmi tanesinde bikarbonat düzeyi bu değerin üzerindedir.


MİNERALLİ SULARDA SÜLFAT

Mineralli sulardan sülfat içeriği yüksek olanlarının içimi bağırsakların çalışmasını arttırıcı etkileri nedeniyle kabızlığa eğilimde olumlu sonuçlar vermektedir. Safra kesesini çalıştırıcı ve safra yapımını arttırıcı etkileri de sindirim sistemi üzerindeki yararlı etkilerinden diğerleridir. Ayrıca, idrar yollarında kalsiyum fosfat taşlarının önlenmesinde, özellikle kalsiyum sülfatlı sular etkin bulunmuştur. Sülfatlı mineralli sular için kabul edilen Avrupa Birliği değeri en az 200 mg/L dir. Ülkemizde şişelenmiş maden sularında sülfat düzeyi iki tanesinde bu değerin üzerinde, birkaç tanesinde ise buna yakın değerlerdedir. Sonuç olarak, vücudumuzun gereksindiği hem magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin sağlanmasında, hem de sindirim ve barsak sistemleri ve metabolizma üzerindeki olumlu ve sağlıklı etkileri nedeniyle, maden suları günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Günde en az 2 şişe maden suyu içelim ve içirelim.


MİNERALLERİN ÖNEMİ


DOĞAL MİNERALLİ SULARDA MİNERALLER ve SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLERİ

  • Kalsiyum: Kemik, diş ve kalp sağlığı, kan pıhtılaşması, sinir uyarı iletimi
  • Magnezyum: Kalp, kas ve sinir sağlığı ve enerji üretimi
  • Sodyum: Su-elektrolit dengesi, sindirim desteği, asit-baz dengesi, uyarı iletimi
  • Potasyum: Hücre metabolizması, su dengesi
  • Florür: Diş ve kemik sağlığı
  • Iyodür: Troid bezi fonksiyonları desteği
  • Klorür: Su-elektrolit dengesi, sindirim desteği
  • Bikarbonat: Mide fonksiyonları, kan ve idrarda asit-baz dengesi
  • Sülfat: Kalın barsak fonksiyonları, safra kesesi ve fonksiyonlarının uyarılması


Kaynak:MASUDER